Nieuwsarchief

 

 • Datum: donderdag 19 april

 • Locatie: Eextahal (Steunstee)

 • Aanvang: 19.30 uur

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Jaarverslag 2017
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag Kascommissie
 • Verkiezing Kascommissie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Pauze

Dorpsvisie Scheemda:

 • Geef je reactie op de kernpunten