Nieuwsarchief

Deze avond zal gehouden worden op 15 november vanaf 18:30uur in de Tramwerkplaats, Havenkade-West 3, 9672 BB te Winschoten.

Vijf stellingen zijn gekozen t.w.:

- Onderhoud openbaar groen

- Behoud voorzieningen

- Samenwerken en luisteren naar elkaar

- Burgerparticipatie

- Duurzame energie en Energiebesparende maatregelen sociale huurwoningen

 

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 uur zaal open

19.00 uur Welkomstwoord

19.10 uur Gelegenheid benoemen speerpunten (2 min. per politieke partij)

19.30 uur Speeddaten (allen)

20.30 uur Korte pauze

20.45 uur Inleiding door debatleider

20.50 uur Debat (vertegenwoordigers van dorpen en wijken en politiek)

21.50 uur Afsluiting en resume

 

Twee vertegenwoordigers van een dorp en een wijk zullen op de debat-tribune plaats nemen.

Alle overige leden en belangstellenden kunnen plaats op de publieke-tribune.

De publieke-tribune is vrij toegangkelijk voor iedereen!