Nieuwsarchief

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt gaat maatregelen nemen tegen het werkverkeer voor de aanleg van het windpark N33. De bouwer van dit windpark wil een deel van het bouwverkeer door de bebouwde kom van Scheemda laten rijden.

Waarom door Scheemda?

Het meest noordelijke deel van het project ligt deels op het grondgebied van de gemeente Oldambt. De bouwer van dit onderdeel wil het bouwverkeer via de Eekerweg, de Kanaalweg en de Eexterbrug in het centrum van Scheemda laten rijden om vervolgens via de Oude Rijksweg de A7 te bereiken.

Onwenselijk

Gemeente Oldambt is tegen de plannen om het bouwverkeer door Scheemda te laten rijden. "En dat heeft meerdere redenen", zegt wethouder Kees Swagerman. "De route van het bouwverkeer loopt onder andere langs een school en een woonwijk. Dit kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast zijn schade door trillingen en geluidsoverlast niet uit te sluiten. Bovendien kruist de route met de weg naar het ziekenhuis en de brandweerkazerne. We willen niet dat ambulances en brandweervoertuigen worden opgehouden door het bouwverkeer."

Maatregelen

Het college kondigt maatregelen aan tegen de inzet van het bouwverkeer. Swagerman: "We nemen verkeersmaatregelen gericht op het weren van deze transporten. Er zijn prima alternatieven voor dit bouwverkeer, waardoor ze niet door de bebouwde kom hoeven te rijden." Het verkeersbesluit ligt vanaf 18 oktober ter inzage op het gemeentehuis in Winschoten.