Nieuwsarchief

De Dorpsvisie 2019-2025 is beschikbaar. De gemeente Oldambt heeft onze vereniging gevraagd om een dorpsvisie op te stellen. De doelstelling is het uitzetten van een koers voor nu en de middellange termijn om de leefbaarheid en bedrijvigheid vast te houden en te verbeteren.

Download de Dorpsvisie

De Dorpsvisie is gemaakt voor en met de inwoners van Scheemda en dient ook als leidraad voor Dorpsbelangen Scheemda en de gemeente Oldambt. In de Dorpsvisie schetsen we aan de hand van een aantal thema's onze visie op hoe we voor de korte en middellange termijn de leefbaarheid en bedrijvigheid in Scheemda vast kunnen houden en/of verbeteren.

Thema's

Het gaat om de volgende thema's:

 • Wonen
 • Zorg
 • Cultuur en sport
 • Onderwijs
 • Bedrijvigheid en verkeer
 • Omgeving

 

Actiepunten

Aan het eind van elk hoofdstuk benoemen we de actiepunten voor het betreffende thema. De belangrijkste punten die in onze visie aan bod komen zijn:

 • Aanpassen van het centrum van Scheemda door het verbinden van de twee pleinen en door het toepassen van groen en zitgelegenheid voor bewoners
 • Nieuwe kavels voor nieuwbouw
 • Volwaardige bibliotheek
 • Aansprekende entrees van het dorp
 • Niveau groenonderhoud omhoog
 • Geen grote windmolens