Nieuwsarchief

De gemeente Oldambt heeft de planning bekend gemaakt voor de bouw van de Brede School aan de Kanaalweg.

Planning

Inmiddels zijn er voorbereidingen getroffen met het verwijderen van een aantal bomen en bosjes aan de Kanaalweg en Merelstraat.

Eind april wordt begonnen met de sloop van het voormalig Dollardcollege en de gymzaal.

Opleverering van de Brede School is gepland in het voorjaar van 2020.

Daarna – echter vòòr de zomer van 2020 – wordt CBS Annewieke gesloopt en ingericht als schoolplein.

Verkeersveiligheid

Bevorderen door:

- een aanbevolen schoolroute en éénrichtingsverkeer

- accentueren 30-km status aan de Oude Rijksweg

- duidelijke schoolroute Hoofdingang aan de Merelstraat

- aandacht besteden aan het brengen en halen van kinderen

- inzetten van verkeersregelaars na ingebruikname van de school

Om de gevolgen van de komst van het ziekenhuis in beeld te brengen gaat de gemeente Oldambt binnenkort verkeerstellingen houden op een aantal locaties in het dorp. Resultaten van deze metingen worden gebruikt voor het evt. verdere verkeersmaatregelen.