Nieuwsarchief

Toekenning dient te voldoen aan de volgende criteria:


1) Activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie (samenhang) in buurt, dorp of wijk te vergroten.

2) Uitvoering met zelfwerkzaamheid en uit cofinanciering of betaling van een eigen bijdrage van de deelnemers.

3) Aanvraag in het jaar van uitvoer.

4) Een gedegen begroting bij de aanvraag.

5) Geen 100% commercieel belang.