Nieuwsarchief

Cultuur draagt in hoge mate bij aan ons geluksgevoel, aldus de provinciale kadernota cultuur, maar staat tegelijkertijd onder druk. Het verenigingsleven, de bibliotheken en amateurkunst verdwijnen steeds meer uit de dorpen. Om 'het veld' in stand te houden, wil de provincie Groningen samenwerken met gemeenten. Aanleiding voor het Cultuur Platform Oldambt om gedeputeerde Mirjam Wulfse uit te nodigen voor een lezing over haar cultuurnota op 9 januari 2020 in The Harbourclub in Winschoten. Deze netwerkbijeenkomst duurt van 16.30 tot 18.30 uur.

De provincie Groningen scoort hoog in de 'Atlas van de gemeenten' als het om cultuur gaat; een combinatie van trendsettende evenementen in de stad en rijk cultuurhistorisch erfgoed in de regio's. Tegelijkertijd hebben die regionale gemeentes het zwaar. Door krimp en vergrijzing verdwijnen dorpshuizen en bibliotheken en kwijnt het verenigingsleven weg, wat ten koste gaat van de leefbaarheid. Om toch te zorgen voor een 'bruisend aanbod', wil de provincie Groningen samenwerken met de gemeenten, op zoek naar maatwerk en vernieuwing. Ook met de gemeente Oldambt worden gesprekken gevoerd.

De juiste timing volgens het Cultuur Platform Oldambt om de gedeputeerde M. Wulfse te vragen tekst en uitleg te geven over het provinciale cultuurbeleid. Waar liggen de kansen voor de regio om hierbij aan te haken? Passen uw culturele plannen in die van de provincie? Het Cultuur Platform van de gemeente Oldambt nodigt het gehele culturele veld in de gemeente Oldambt uit, van fanfare tot molenstichting. De lezing stipt om half vijf, daarna is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, tijdens deze eerste culturele netwerkbijeenkomst van het jaar 2020. Ieder die iets cultureels wil organiseren is welkom en de toegang is gratis.