Nieuwsarchief

Klachten over de windmolens, zoals bromgeluiden, lage tonen, slagschaduw en verlichting kunnen worden gemeld bij Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer 050-3180000.

Deze klachten worden dan vervolgens gestuurd naar de gemeente Midden Groningen. Deze heeft nl. het bevoegd gezag. Handhaving ligt ook via genoemde gemeente bij de Omgevingsdienst.

Wel van belang dat de melder een mail krijgt, dat de klacht is ontvangen en dat deze doorgestuurd wordt naar de gemeente Midden Groningen.