Nieuwsarchief

Onze laatste filosofielezing van het seizoen 2018-2019 vindt plaats maandag 13 mei 2019 met een filosofielezing over "Filosofie en Kunst" van de recent gepromoveerde jonge culturele geograaf dr. Gwenda van der Vaart over haar proefschrift "Arts & Resilience in a Rural Community" (vrij vertaald: "Kunst en het herkrijgen van veerkracht in een plattelands gemeenschap")

Overal in de wereld wordt al decennia enthousiast beschreven dat meerdere dorpen na sluiting van vele lokale voorzieningen, dorpen met krimp, vergrijzing en geen werkgelegenheid, of stadswijken met veel lege panden, het verdwijnen van bedrijven in die wijken in combinatie met allerlei andere achterstanden omgetoverd zijn tot trendy omgevingen met welstand en dure modieuze lofts door structuurwijzigingen via in eerste instantie de vestiging van kunstenaars in lege panden.

Deze filosofielezing gaat over een door dr. G. van der Vaart daadwerkelijk recent uitgevoerde casestudie of onderzoeksproject in het krimpdorpje PINGJUM in Friesland waarbij kunst brengen naar het dorp moeizame negatieve ontwikkelingen moest tegengaan en zou kunnen bijdragen aan de sense of place van de overgebleven inwoners. Anders geformuleerd: het onderzoek van dr. G. van der Vaart was een project met vitalisering van een plattelandssamenleving door op kunst georiënteerde gemeenschapsactiviteiten. Door vanuit verschillende perspectieven naar de rol van die kunstgeoriënteerde gemeenschapsactiviteiten te kijken draagt dit proefschrift van Gwenda van der Vaart bij aan het beantwoorden van de vraag hoe plattelands gemeenschappen veerkrachtiger kunnen worden door kunst. Kunst dus als potentieel middel voor het opbouwen van veerkracht en sociale cohesie in krimpdorpen. Kunstenaars als adviseurs over immateriële waarden. Kunnen wij in Oost-Groningen leren van het project in Pingjum? Welke bijdrage kan kunst leveren aan de veerkracht van Oost-Groningen?

Dr. Gwenda van der Vaart was verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Waddenacademie. Haar spreekbeurt in Scheemda wordt haar eerste lezing in Nederland kort na haar terugkomst van een periode van werken en onderzoek doen, (en ook rugby spelen) in Australië.

Filosofielezing van dr. Gwenda van der Vaart / datum: 13-05-2019 / aanvang lezing 20.00 uur / locatie Molenstraat 14 te Scheemda / zaal open 19.00 uur / uw bijdrage in de kosten 7,50 en dat is inclusief vooraf koffie of thee en een goed glas wijn in de pauze.