Nieuwsarchief

In het vorige bericht –medio 2017 - bericht, dat voor het maken van de Dorpsvisie gebruik gemaakt zal worden van een 3-tal studenten van de Hanzehogeschool te Groningen. Vanaf begin oktober tot december 2017 hebben ze onderzoek verricht naar de leefbaarheid in ons dorp.

Er is een wekelijke poll geweest (6 weken lang zijn inwoners uit Scheemda op donderdag bij de Jumbo via een aantal stellingen ondervraagd)en er zijn 13 interviews met vertegenwoordigers uit ons dorp (o.a. de Ondernemersvereniging, scholen, kerk , overheid en verenigingen) gehouden. Thema’s die aanbod kwamen waren: Wonen, Omgeving, Zorg, Cultuur, Onderwijs en Bedrijvigheid.

Inmiddels hebben de studenten het project afgerond en op maandag 22 januari 2018 het onderzoeksrapport aan het bestuur van dorpsbelangen en een aantal geinterviewden gepresenteerd. Voor hun zit het werk erop. Dorpsbelangen Scheemda bedankt Marvin de Jonge, Kelly Spoelstra en Sherwin Schutte hartelijk voor hun grote bijdrage.

Hoe verder ?

Via een samen te stellen werkgroep zal – met de resultaten van het onderzoek - een concept Dorpsvisie Scheemda worden opgesteld. Bedoeling is dit medio maart 2018 gereed te hebben.